Dr. Kiss Andrea


mediátor, jogász

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi-, és Jogtudományi karán végezetem. Diplomáim, illetve a Jogi szakvizsga megszerzése után hosszú éveken át jogászként dolgoztam.
Mediátorként foglalkozom válási mediációval, családi és párkapcsolati mediációval, öröklésjogi mediációval, kamaszmediációval.